CDTV Praha
CDTV Praha
29.5.1991

Počty dabingů

Vyrobených 6
Zadaných k výrobě 3