Ještě jedna noc Šeherezády
Ještě jedna noc Šeherezády
  • I ješčjo odna noč Šacherezady...
  • Film
  • Sovětský svaz
  • 1984
princezna Malika / kalifova dcera
Šeherezáda
Anora / dcera kupce Karabaje
vezír
kupec Karabaj
Premiéra (Kino, TV, VOD)