Pád militaristického Japonska
Pád militaristického Japonska
  • Razgrom Japonii
  • Film
  • Sovětský svaz
  • 1947
Josif Chejfic
Režie
Premiéra (Kino, TV, VOD)