Poutnice ze Sans-Souci
Poutnice ze Sans-Souci
  • Cestující ze Sans-Souci
  • Film
  • Francie / Západní Německo
  • 1982
Max Baumstein
Elsa Wienerová / Lina Baumsteinová