Nezanechat stopy
Nezanechat stopy
  • Żeby nie było śladów
  • Film
  • Polsko
  • 2021
Jurek Popiel
Barbara Sadowska
Tadeusz Popiel
Grazyna Popielová
Grzegorz
prokurátorka Bardonová