Sup
Sup
  • Dögkeselyű
  • Film
  • Maďarsko
  • 1982
József Simon
Mária Halmosová
Erzsébet Szántóvá
Cecilia Rosková
Elöd Kowarski