Synové Velké medvědice
Synové Velké medvědice
  • Die Söhne der großen Bärin
  • Film
  • Východní Německo / Jugoslávie
  • 1966
Josef Mach
Režie
Tokei-ihto
major Smith
poručík Roach
Havandšita
Tokei-ihto
Red Fox
major Smith
Matotaupa / otec Tokei-ihta
Dunící hrom / náčelník Sisikavů
Premiéra (Kino, TV, VOD)