Mise 1549: Boj o budoucnost
Mise 1549: Boj o budoucnost
  • Sengoku jieitai 1549
  • Film
  • Japonsko
  • 2005
Yusuke Kashima
Shichibe Iinuma
Rei Kanzakiová
Dohsan Saito