Byl jednou jeden... život
Byl jednou jeden... život
  • Il était une fois... la vie
  • Seriál
  • Francie
  • 1987
vypravěč
kapitán Pierot
šéf v mozku
pomocník šéfa 1
pomocník šéfa 2
červená krvinka-stařík
Vypravěč
kapitán Pierot
šéf v mozku
poručice Psí
instruktor