Nevinné tahy
Nevinné tahy
  • Searching for Bobby Fischer
  • Film
  • USA
  • 1993
Josh Waitzkin
Bonnie Waitzkinová
Fred Waitzkin
Bruce Pandolfini