Přestřelka
Přestřelka
  • Gunfight, A
  • Film
  • USA
  • 1971
Will Tenneray
Jenny Simmsová
Nora Tennerayová
Abe Cross
šerif Tom Cater
Francisco Alvarez
Will Tenneray
Abe Cross
Nora Tennerayová
Jenny Simmsová
mladý pistolník