Volavka III
Volavka III
  • Wu jian dao III: Zhong ji wu jian
  • Film
  • Hongkong / Čína
  • 2003
Lau Kin Ming
Chen Wing Yan
Superintendant Wong Chi Shing
Dr. Lee Sum Yee
Inspektor/Superintendant Yeung Kam Wing