Vraždy podle růžence
Vraždy podle růžence
  • The Rosary Murders
  • Film
  • USA
  • 1987
Fred Walton
Režie
Vraždy s růžencem (ČT 1995)
Distribuční názvy
otec Robert Koesler
Pat Lennon
otec Ted Nabors
paní Washingtonová
sestra Magdalena
otec Robert Koesler
Pat Lennon
otec Ted Nabors
Robert Javison